Egenandelstak 1

Gjelder egenandeler ved undersøkelse og behandling fra: 

  • lege
  • psykolog
  • poliklinikk (sykehus)
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser (for reise i forbindelse med undersøkelse og behandling)
  • medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept,

For 2020 Egenandelstak nr 1: 2460 kroner 

Du får frikortet for egenandelstak1 automatisk i posten innen tre uker etter at du har betalt over 2460  kroner i egenandeler i 2020. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Egenandelstak 2

Omfatter egenandeler for undersøkelse og behandling hos:

  • fysioterapeut
  • enkelte former for tannbehandling
  • opphold ved godkjent rehabiliterings-institusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF

For 2020 Egenandelstak nr 2: 2176 kroner.

Du får frikortet for egenandelstak 2 automatisk i posten innen tre uker etter at du har betalt til sammen 2176 kroner i egenandeler i 2020. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

 

Egenandeler fra 01.07.2019

 

Nasjonal endring av takster gjennomføres hvert år pr 1.juli. Resultatet i år oppsummeres kort:

Konsultasjon hos lege:

155 kr/262 kr (uten/med spesialitet i allmennmedisin)

Laboratorieprøver:

55 kr

Henting av sykemelding osv:

66 kr

Ekspedisjonsavgift for alt som sendes fra kontoret per post eller e-post

59 kr

Ikke møtt avgift

160 kr