Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

SENTERLEGENE i Åsane Storsenter

Velkommen til våre hjemmesider.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for elektronisk kommunikasjon med legekontoret via nettsider: www.helsenorge.no

Logg deg inn på Helsenorge.no på PC eller smarttelefon (App: helsenorge.no), og send oss en e-kontakt med teksten "Godkjenner bruk". Du kan da gratis få melding om legetimer, motta prøvesvar, og forespørre resepter på faste medisiner.

Du kan også bruke "knappene" nedenfor på denne hjemmesiden, som tar deg til Helsenorge.no.

https://minhelse.helsenorge.no/

Vi ønsker å være godt tilgjengelig på telefon, men ikke alltid har vi nok kapasitet. Spesielt mellom kl.0830 og 0930 er det stor pågang, og det kan bli noe ventetid på telefonen. Vårt ønske er at denne telefontiden blir brukt for dem som trenger time samme dag for vurdering av akutt sykdom. Du kan derfor unngå lang ventetid ved å ringe senere på dagen, dersom det ikke gjelder akutt sykdom. Du kan også bruke alternative kanaler som SMS-tjeneste /helserespons /helsenorge. Er det snakk om akutt, alvorlig sykdom, ring 113.

Akutt time kan IKKE bestilles via SMS.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

Vi holder åpent i hele sommer.

 

Legenes kontordager: 

Kjell Jarl Hjelle : Man, Tir, Ons, Tor, 

Magdalena Putyra Lesniak :  Man, Tir, Ons, Fre

Preben Arve Slaatten: Tir, Tor, Fre

 

Legenes administrative dagen:

Hjelle : fredag

Putyra Lesniak :  torsdag

Slaatten: mandag, onsdag

 

Legene er ikke på kontoret: 

Kjell Jarl Hjelle: 26.06-12.07 og 29.07-02.08  

Magdalena Putyra Lesniak: 22.07-16.08

Preben Arve Slaatten: 24.06-18.07

  

KORONAVAKSINASJON

Vi har, i henhold til de nasjonale retningslinjene for vaksinasjonen, oversikt over alle våre pasienter som vil få tilbud om vaksinasjon via legekontoret.

Senterlegene starter med koronavaksine i november. Vi vil ta kontakt med pasientene over 65 år til å avtale time.

 

INFLUENSAVAKSINE 2023/2024

Dersom du ønsker influensavaksine, kan du komme innom legekontoret i våre åpningstider fra og med uke 44 (30/10). 

Du kan få sett vaksine i forbindelse med legetime, ringe/sende e-kontakt for å avtale setting utanom legetime.

Pris for influensavaksinen blir 250,-.

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer som har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner ved influensasykdom.

Dette gjelder:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)

 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)

 • diabetes type 1 og 2

 • leversvikt eller nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

NB!!! LUFTVEISINFEKSJON/CORONAVIRUS (COVID-19)

12. mars 2020

Bergen legevakt skal teste de mistenkt syke av Coronavirus. 

Mistenkte tilfeller er : syke med hoste, er kortpusten og feber, SAMT vært i nærkontakt med bekreftet tilfelle av eller som har oppholdt seg i område med generell spredning (fastlands Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør- Korea og nord- Italia) 

Du skal IKKE MØTE OPP men ringe legesenteret, eller ringe til Smittevernkontorets informasjonstelefon nr: 55567700 i mellom 08.00- 15.30, eventuelt Bergen legevakt 116117 

Informasjon også ved Folkehelseinstituttets publikumstelefon 815 55 015

Ellers finnes oppdatert informasjon på Bergen Kommunes hjemmesider.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus

se også: hjemmekarantene og hjemmeisolasjonsråd:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-pasienter-som-isoleres-i-hjemmet-ved-koronavirus-coronavirus/

Sykmelding gies for pasienter i hjemmekarantene eller isolasjon hvis en ikke kan ha hjemmekontor.

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Påske

22. november 2019

Vi holder kontoret stengt alle

helgedager i Påske 2024.

Kontoret blir åpent for akutt hjelp: mandag, tirsdag og onsdag.

 

Egenandelstak

15. mai 2010

 

Fra 1. januar 2023 er det fortsatt kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger, som tidligere.

Det betyr at du nå kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort.

Med frikort for helsetjenester slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Det vil være et felles egenandelstak for alle tjenestene som i dag inngår i frikort-ordningen. Det nye frikorttaket er på 3040 kroner.

Hensikten med sammenslåingen er å gjøre ordningen enklere for innbyggerne, og å skjerme de brukerne som i dag har de høyeste utgiftene.

De tjenestene som tidligere har gitt opptjening til frikort for helsetjenester, vil fortsatt gi opptjening.

Du finner frikortet ditt, kan sjekke registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt på helsenorge.no. Husk at de fleste behandlere har mulighet til å sjekke om du har frikort ved å bruke Helsedirektoratets spørretjeneste.

I dag kan egenandeler fra behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt gi opptjening til frikort. Det kan også egenandeler for legemidler på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet.

Du får frikortet innen tre uker etter at du har betalt over 3040 kroner i egenandeler. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Egenandeler fra 01.07.2022

Nasjonal endring av takster gjennomføres hvert år pr 1.juli. Resultatet i år oppsummeres kort:

Konsultasjon hos lege:

160 kr/280 kr (uten/med spesialitet i allmennmedisin)

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt):

10kr 

Laboratorieprøver:

59 kr

Ekspedisjonsavgift for alt som sendes fra kontoret per post eller e-post

59 kr

Ikke møtt avgift

175/283 kr

Informasjon til pasienter

16. februar 2009

E - konsultasjon: Still et medisinsk spørsmål til fastlegen din. Du betaler samme egenandel som ved vanlig legetime. Ved fravær kan meldingen bli lest og besvart av annet helsepersonell ved legekontoret. Du vil bli kontaktet senest innen fem arbeidsdager.

https://minhelse.helsenorge.no/

 

FAKTURA:  All fakturering og innkreving administreres av  Microlog. Kontakt vedrørende fakturaer må derfor rettes til de (kontaktopplysninger er påført alle fakturaer). Det tilkommer et gebyr på kr 64 dersom du ber om regning eller vi må fakturere for en tjenste som vi sender hjem til deg (eks en attest).  Dersom  du  ber  om  å  få  betale  via  faktura, samtykker  du  i  at  ditt  navn,  adresse,  telefonnummer, besøksdato  og  det  forhold  at  du  har  vært  i  kontakt  med legen overføres til   Microlog.

 

BETAL MED KORT ELLER VIPpS

Vi oppfordrer alle våre pasienter til å betale for våre tjenester med kort eller vipps (betalingsautomat står på venterommet ved siden av heisen). 

Sykemeldinger, henvisninger, resepter, attester

Både sykemeldinger, henvisninger, resepter og attester fra fastlege innebærer en legevurdering.

For at vi skal ha grunnlag for å gjøre nødvendige vurderinger av dette, er det mest hensiktsmessig å ta det i en legetime.

RESEPTER

Vi bruker e-resept (elektronisk resept), som betyr at reseptene sendes elektronisk til en database. Denne er tilgjengelig ved alle apotek. Du kan hente ut medisinene  dine på hvilket som helst apotek. 

Resept på fast medisin, eller behovsmedisin, som allerede er avtalt med din fastlege kan forespørres via HelseNorge.no eller på SMS, og vil som hovudregel bli fornyet innen 2 virkedager. 

 

KLAMYDIA-TESTING

Alle seksuelt aktive under 25år bør teste seg, og man bør teste seg på nytt ved partnerbytte.

Testen kan taes hos oss og er gratis.

 

Gutter, Jenter : Til testen trenger en de første 10ml urin ved vannlating. Prøven tas på prøvetoalett på kontoret.

  

Beste beskyttelse mot klamydia og andre kjønnssykdommer er kondom

Det er tryggest å vente med sex etter partnerbytte til begge har testet seg.